29 червня 2022

28 червня 2022 р. викладачі кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти спільно зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта взяли участь у роботі XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», яка відбулася на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький).

ЙЦФУІК

У процесі пленарного та секційних засідань конференції було обговорено методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти упровадження освітніх інновацій;  застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті; теоретико-практичні аспекти формування soft skills здобувачів професійної освіти; теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання.

ЙЦфукіе