Юридичний факультет

Юридичний факультет МЕГУ

Юридичний

Створення правничого факультету – мрія засновника нашого університету, академіка Степана Дем’янчука. В грудні 2003 року ця мрія збулась. На базі кафедри «Правознавства», де на той час працювало 10 викладачів, в тому числі 5 кандидатів юридичних наук, була створена ініціативна група, яка в короткий термін підготувала всю необхідну документацію та навчальні аудиторії . Як результат цієї роботи - університет отримав ліцензію на підготовку 50-ти юристів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

На сьогоднішній день на юридичному факультеті МЕГУ навчається понад 300 студентів двох спеціалізацій – кримінально-правової та цивільно-правової. Університет отримав ліцензію на підготовку 50-ти фахівців рівня вищої освіти  «магістр». 

 

 

До складу факультету входять три кафедри:

  • Кафедра кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін
  • Кафедра цивільно-правових дисциплін
  • Кафедра суспільно-правових дисциплін

Загалом навчальний процес з підготовки майбутніх юристів забезпечують 22 викладача , з яких 5 докторів наук, професорів та 17 кандидатів наук, доцентів.

На базі юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука функціонують аудиторії та кабінети спеціально обладнані для потреб вивчення дисциплін на сучасному науковому рівні (криміналістична лабораторія, кабінети судових засідань та процесу, правової інформатики, правової статистики, охорони праці в галузі, основ інформатики та обчислювальної техніки).

Професорсько-викладацький склад факультету гармонійно поєднує навчальний процес та наукову роботу. Зокрема, досліджуються актуальні проблеми законодавчої бази України з метою її вдосконалення, проводяться дослідження з питань розроблення та вдосконалення програмного забезпечення навчального процесу, спеціальна увага приділена створенню навчально-методичної бази підготовки висококваліфікованих юристів. За десять років викладачами факультету підготовлено та опубліковано понад 40 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України, опубліковано понад 1000 наукових праць, розроблена значна кількість методичних рекомендацій. Як результат наукової роботи у 2018  році професори кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Дем’янчук В. А. та Крупнова Л. В., а також доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Ільків О.В. у 2021 році захистили  дисертації і отримали науковий ступінь – доктор юридичних наук.

Викладачі юридичного факультету МЕГУ постійно займаються підвищенням свого наукового потенціалу та професійного рівня. Нині над дисертаційними дослідженнями на здобуття ступеня доктора наук працюють такі викладачі як Ткачук В.Є., Микулець В. Ю.  та Деревянко Н.З.

Від 1 жовтня 2016 року при кафедрі кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін юридичний факультет МЕГУ одержав ліцензію МОН України щодо відкриття аспірантури при кафедрі кримінального права і правосуддя. На сьогоднішній день в аспірантурі  навчається 14 здобувачів наукових ступенів.

Ряд викладачів пройшли стажування не тільки в провідних юридичних вищих навчальних закладах України, а й в іноземних, а саме в Польщі та Угорщині. Водночас, факультет тісно співпрацює з багатьма факультетами вищих навчальних закладів та з науково-дослідницькими установами: соціально-правовим факультетом Національного університету «Одеська юридична академія», з юридичним факультетом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Науково-дослідницьким центром правової інформатики АПрНУ та іншими.

Позитивний імідж юридичного факультету МЕГУ формується за рахунок його громадської діяльності. Зокрема, викладачів факультету систематично запрошують в якості консультантів або співорганізаторів для проведення заходів, ініціаторами яких виступає Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, районні ради області.

На юридичному факультеті функціонує наукове студентське товариство, яке у своїй роботі використовує такі форми діяльності як-от проведення щорічних наукових студентських семінарів, випуск збірника студентських наукових досліджень, участь у міжвузівських наукових студентських конференціях, олімпіадах та інших турнірах.

 Для активного залучення студентів до наукової роботи викладачами кафедр юридичного факультету напрацьована методологія, технології, методики організації науково-практичної діяльності, які становлять базу для теоретичної, практичної діяльності студентів. Це допомагає  студентам успішно оволодіти практичними навичками творчої роботи, включатися у професійну діяльність, переводити наукові знання у площину практичного використання.

Реалізувати свої науково-теоретичні знання студенти юридичного факультету можуть у практичній діяльності «Юридичної клініки», якою керує спеціаліст-адвокат, кандидат філософських наук, доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Хмара М.В. У клініці студентами надається безкоштовна юридична допомога як працівникам університету, так і іншим особам, які звернулися за правовою допомогою.

Усе вище згадане працює на підготовку студентів, отримання ними належних фахових знань. Підтвердженням якості професійної підготовки наших студентів є їх працевлаштування. Нині юристи з дипломами юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С.Дем’янчука працюють у підрозділах органів внутрішніх справ та прокуратури, пенітенціарних закладах, судах та органах юстиції, а також юристами у різних установах (наприклад, банківських) та на підприємствах як Рівненської, так і сусідніх областей — Волинської, Львівської, Хмельницької, Житомирської, а також у Київський та Закарпатській областях. Окрім цього випускників юридичного факультету МЕГУ запрошують працювати і на освітянську ниву – викладачами та лаборантами у вищі навчальні заклади юридичного спрямування.

Виховна робота на юридичному факультеті МЕГУ є важливою складовою діяльності професорсько-викладацького складу. Серед здобутків у цьому плані регулярні призові місця у конкурсах студентської творчості та у міжнародних спортивних змаганнях. Викладачі юридичного факультету МЕГУ систематично відвідують гуртожиток студентів, де організовують навчально-консультативні та виховні заходи.

Кращі студенти третього та четвертого курсу навчаються на військовій кафедрі НУВГП та по закінченню отримають військове звання  лейтенант запасу.

Напевно не буде перебільшенням сказати, що юридичний факультет МЕГУ виконує поставлене перед ним завдання – підготовку фахівців-юристів на рівні випускників провідних юридичних закладів України. Відтак вихованці юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С.Дем’янчука життєвою практикою довели, що знання здобуті в стінах нашого університету дозволяють без особливих проблем знайти своє місце в динамічному українському суспільстві.