Юридичний факультет

Юридичний факультет МЕГУ

Юридичний Створення правничого факультету – мрія засновника нашого університету, академіка Степана Дем’янчука. В грудні 2003 року ця мрія збулась. На базі кафедри «Правознавства», де на той час працювало 10 викладачів, в тому числі 5 кандидатів юридичних наук, була створена ініціативна група, яка в короткий термін підготувала всю необхідну документацію та навчальні аудиторії . Як результат цієї роботи - університет отримав ліцензію на підготовку 50-ти юристів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

 

 

На сьогоднішній день на юридичному факультеті МЕГУ навчається понад 300 студентів двох спеціалізацій – кримінально-правової та цивільно-правової. Університет отримав ліцензію на підготовку 50-ти фахівців рівня вищої освіти  «магістр». 

До складу факультету входять три кафедри:

  • теорії  держави і права та філософії;
  • цивільно-правових дисциплін;
  • кримінального права і правосуддя. 

Навчальний процес забезпечують 32 викладачі, з яких 6 докторів наук, професорів та 26 кандидатів наук, доцентів.

Викладачами юридичного факультету МЕГУ підготовлено та опубліковано 30 монографій,  підручників та навчальних посібників з грифом МОН України. За період 2012-2019 рік оприлюднено більше 380 наукових праць, розроблена велика кількість методичних рекомендацій. Професорсько-викладацький штат плідно займається науково-дослідною роботою, і як результат у 2018  році професори кафедри кримінального права і правосуддя Дем’янчук В. А. та Крупнова Л. В., а також доцент Дуліба Є. В. у 2019 році захистили  дисертації і отримали науковий ступінь – доктор юридичних наук. Доцент Боровик А. В. увійшов в склад авторського колективу науково-практичного коментаря кримінального процесуального кодексу України від 07 вересня 2018 року.

Викладачі юридичного факультету МЕГУ постійно займаються підвищенням свого наукового потенціалу та професійного рівня. Нині над дисертаційними дослідженнями на здобуття ступеня доктора наук працюють такі викладачі як-от Дума В. В., Микулець В. Ю.  та Ільків О.В.

Від 1 жовтня 2016 року юридичний факультет МЕГУ одержав ліцензію МОН України щодо відкриття аспірантури при кафедрі кримінального права і правосуддя. На сьогоднішній день в аспірантурі  навчається 14 здобувачів наукових ступенів.

Ряд викладачів пройшли стажування не тільки в провідних юридичних вищих навчальних закладах України, а й в іноземних, а саме в Барановичському державному університеті (Білорусь) та Університеті імені Яноша Кодолані (Угорщина). Водночас, факультет тісно співпрацює з багатьма факультетами вищих навчальних закладів та з науково-дослідницькими установами: соціально-правовим факультетом Національного університету «Одеська юридична академія», з юридичним факультетом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Науково-дослідницьким центром правової інформатики АПрНУ та іншими.

Позитивний імідж юридичного факультету МЕГУ формується за рахунок його громадської діяльності. Зокрема, викладачів факультету систематично запрошують в якості консультантів або співорганізаторів для проведення заходів, ініціаторами яких виступає Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, районні ради регіону.

Усе вище згадане працює на підготовку студентів, отримання ними належних фахових знань. Підтвердженням якості професійної підготовки наших студентів є їх працевлаштування. Нині юристи з дипломами юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С.Дем’янчука працюють у підрозділах органів внутрішніх справ та прокуратури, пенітенціарних закладах, судах та органах юстиції, а також юристами у різних установах (наприклад, банківських) та на підприємствах як Рівненської, так і сусідніх областей — Волинської, Львівської, Хмельницької, Житомирської, а також у Київський та Закарпатській областях. Окрім цього випускників юридичного факультету МЕГУ запрошують працювати і на освітянську ниву – викладачами та лаборантами у вищі навчальні заклади юридичного спрямування.

Виховна робота на юридичному факультеті МЕГУ є важливою складовою діяльності професорсько-викладацького складу. Серед здобутків у цьому плані регулярні призові місця у конкурсах студентської творчості та у міжнародних спортивних змаганнях. Викладачі юридичного факультету МЕГУ систематично відвідують гуртожиток студентів, де організовують навчально-консультативні та виховні заходи.

Кращі студенти третього та четвертого курсу навчаються на військовій кафедрі НУВГП та по закінченню отримають військове звання  лейтенант запасу.

Напевно не буде перебільшенням сказати, що юридичний факультет МЕГУ виконує поставлене перед ним завдання – підготовку фахівців-юристів на рівні випускників провідних юридичних закладів України. Відтак вихованці юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С.Дем’янчука життєвою практикою довели, що знання здобуті в стінах нашого університету дозволяють без особливих проблем знайти своє місце в динамічному українському суспільстві.