05 серпня 2022

Сучасна журналiстика – це високоiнтелектуальна сфера, це романтика постiйного пошуку i самоутвердження на нелегкому, а часом – i небезпечному, шляху до правди. Тому їй потрiбнi люди смiливi i наполегливi, освiченi i віддані державницьким ідеалам, чуйнi i небайдужi. Немало таких вийшло зi стiн Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука  пiсля навчання на факультетi журналiстики.

Другий рік поспіль на факультет журналістики МЕГУ можна вступити за державним замовленням і отримати конкурентну спеціальність за бюджетний кошт. Для цього необхідно отримати високий рейтинговий бал та виставити першочерговий пріоритет для обраної журналістики в МЕГУ в електронному кабінеті.

На факультеті здійснюється підготовка за напрямом «Журналістика», в галузі знань «Журналістика» за освітніми рівнями «Бакалавр» та «Магістр». 

Унікальна ініціатива Європейського Союзу реалізується на базі факультету журналістики МЕГУ. До проекту DESTIN долучилися українські команди, що розглядають та реформують поточні програми підготовки бакалаврів та магістрів для забезпечення приведення оновлених програм у відповідність зі стандартами ЄС. Це дозволить студентам отримати якісну вищу освіту в галузі журналістики та стати спеціалістами із повним набором знань, навичок та професійної підготовки.

Факультет готує фахiвцiв для ЗМІ, iнформагентств, прес-служб установ та органiзацiй, рекламних агентств. Пiдготовка спецiалiстiв здiйснюється за денною та заочною формами. Навчання максимально пристосоване до потреб сучасних українських мас-медiа, i студенти, починаючи з третього курсу, вiдточують свою майстернiсть за такими напрямами:

 • робота у пресi та в iнформагентствах;
 • журналiстська робота на телебаченнi;
 • радіожурналістика;
 • фотожурналістика;
 • реклама і зв’язки з громадськістю;
 • інтернет журналістика;
 • робота в прес-службах;
 • працівники новітніх медіа;
 • копірайтинг;
 • спічрайтинг;
 • екаунт-менеджмент.

Із навчальною метою та для проведення університетських прес-конференцій на факультеті плідно працює студентське інформаційне агентство, де з перших днiв навчання студенти набувають практичних навиків журналістської майстерності. На факультеті виходить навчальна газета «Сьомий поверх», випускаючи яку майбутні журналісти на практиці застосовують здобуті в аудиторіях теоретичні знання. До їх послуг також навчальні теле- і радіостудії.

Навчаючись на факультеті журналістики Ви маєте  можливість:

 1. Самореалізуватися, розвивати свої таланти
 2. Навчатися у досвідчених та кваліфікованих викладачів
 3. Пройти стажування у провідних редакціях газет, телекомпаній, рекламних, PR-агенціях та прес-службах України...

...Все залежить від тебе.