Кафедра кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Кафедра кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін була створена у 2007 році. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри доктор філософії, доцент кафедри суспільно-правових дисциплін, член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук Деревянко Наталія Зеновіївна. Загалом, на кафедрі, що є випусковою для студентів кримінально-правової спеціалізації, працює 10 співробітників.      До викладання теоретичних та практичних дисциплін залучаються висококваліфіковані фахівці з числа адвокатів, державних діячів, працівників судових та правоохоронних органів Рівненщини.

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері кримінального права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

За кафедрою закріплено викладання юридичних дисциплін, які сприяють формуванню фундаменту професійних знань юриста:

Ступінь вищої освіти «бакалавр»:

 • Юридична психологія
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Кримінальне право
 • Судова медицина та психіатрія
 • Адміністративне право
 • Кримінологія
 • Кримінальний процес
 • Кримінально-виконавче право
 • Судові експертизи
 • Адвокатура України
 • Прокуратура України
 • Практика європейських судів
 • Виконавче провадження

Ступінь вищої освіти «магістр»:

 • Проблемні питання діяльності правоохоронних органів в Україні
 • Актуальні проблеми кримінального права та процесу
 • Проблемні питання застосування практики ЄСПЛ в Україні
 • Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права
 • Актуальні проблеми адміністративного судочинства
 • Актуальні проблеми криміналістики
 • Теорія і практики кримінально-процесуального доказування
 • Судові експертизи, як доказ у кримінальному праві
 • Актуальні проблеми прокурорської діяльності
 • Актуальні проблеми адвокатської діяльності

В рамках затвердженої наукової тематики кафедри та факультету здійснюються ґрунтовні наукові дослідження, які вже отримали результативне завершення, а саме:

 • кандидатська дисертація на тему: «Протоколи та інші носії інформації, як джерела доказів у кримінальному процесі» за авторством Дем`янчука В.А.
 • кандидатська дисертація на тему: «Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини» за авторством Боровика А.В.;
 • докторська дисертація на тему: «Адміністративно-правові засади реалізації антикорупційної політики в Україні» за авторством Дем’янчука В.А.
 • докторська дисертація на тему: «Система виконавчого провадження в Україні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти» за авторством Крупнова Л.В;
 • кандидатська дисертація на тему : «Інформаційно-правові засади у сфері безпеки дорожнього руху в Україні» за авторством Микульця В.Ю.

Наукова робота науково-педагогічних працівників кафедри представлена такими формами діяльності: написання наукових статей у фахових журналах; участь у наукових та науково-практичних конференціях (виступи, публікація тез, участь у дискусіях); організації проведення наукових заходів - круглих столів, зустрічей, семінарів, обговорень; участь у науково-дослідних роботах; налагодження міжнародних зв’язків та плідна співпраця з університетами Польщі, Угорщини, Грузії; консультативна робота зі студентами під час написання тез та статей за фахом; керівництво аспірантами.

У спеціально обладнаних аудиторіях майбутні юристи опановують мистецтво криміналістичних досліджень та вдосконалюють навички проведення слідчих дій. Адже саме криміналістика формує практичні вміння у сфері оперативно-розшукової та експертно-криміналістичної діяльності, надає знання про засоби, прийоми та методи розкриття злочинів, розслідування та судового розгляду кримінальних справ. Криміналістичний полігон юридичного факультету МЕГУ складається з двох навчальних аудиторій:

- навчальний клас, обладнаний спеціальними засобами та комп'ютерною технікою, що дає можливість здійснювати, наприклад, техніко-криміналістичне дослідження документів, почеркознавчі дослідження, ідентифікацію особи за ознаками зовнішності (робота із програмою «Фоторобот»), проводити дактилоскопічні дослідження та оволодівати навичками судової відео-  та фотозйомки.

- технічна аудиторія з обладнанням, що дозволяє проводити практичні заняття з криміналістичних експертиз та оволодіння тактикою слідчих дій.

На сьогодні викладачами кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін в процесі навчання значна увага приділяється взаємодії теоретичних знань із практичним застосуванням, що дає змогу студентам скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні.