Спеціальності ОС Бакалавр

Економіка підприємств і управління персоналом; Фінанси і банківська справа

Економіка підприємств і управління персоналом; Фінанси і банківська справа

 Вступ без результатів ЗНО.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, термін навчання 3 роки.

Кваліфікація: Економіка підприємств і управління персоналом.

Підготовка бакалаврів  спеціальності «Економіка підприємств і управління персоналом» здійснюється на основі навчальних планів, погоджених Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука та Великопольською соціально–економічною вищою школою. Навчання відбувається на базі МЕГУ, а предмети  спеціалізації, що складають 30% навчального плану, студенти вивчають безпосередньо в м. Срода Великопольська (Республіка Польща) під час виїзних сесій. Шість семестрів теоретичного навчання доповнюється  практикою, яка проходить за межами університету, на підприємствах, фірмах,  в державних установах і т.д. Під час практики студенти пізнають практичний бік своєї спеціалізації, адаптуються в умовах, наближених до обраної спеціальності, збирають дані для бакалаврської роботи і самостійно вирішують завдання на основі набутих теоретичних знань. Захист бакалаврської роботи та власне кваліфікаційний іспит відбувається в Республіці Польща (м. Срода Великопольська).  Бакалаврська робота виконується двома мовами: польською та українською.

Сфера діяльності:

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності «Економіка підприємства і управління персоналом»:

Економіст,  економіст з планування, економіст обчислювального центру; економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, консультант з ефективності підприємництва, фахівець-аналітик з дослідження  товарного ринку; інженер з організації керування виробництвом; фахівець з управління  проектами та програмами у сфері виробництва; організатор діловодства, інспектор з цін; викладач економічних дисциплін; економіст з підготовки кадрів; економіст з оплати праці; нормувальник; менеджер з підбору персоналу; інспектор з кадрів; спеціаліст з навчання персоналу; спеціаліст з розвитку персоналу.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності «Фінанси та банківська справа»:

  Бухгалтер, економіст, ревізор, касир, державний податковий інспектор, операціоніст з фінансів, кредитний інспектор, старший контролер-оператор, старший контролер-касир, офіс-менеджер, аудитор, керівник банківської установи.

Інформатика

Інформатика

Вступ без результатів ЗНО.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, термін навчання 3 роки.

Кваліфікація: Прикладна інформатика.

Підготовка бакалаврів  спеціальності «Інформатика» здійснюється на основі навчальних планів, погоджених Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука та Великопольською соціально –економічною вищою школою. Навчання відбувається на базі МЕГУ, а предмети  спеціалізації, що складають 30% навчального процесу плану, студенти вивчають без посередньо в м. Срода Великопольська (Республіка Польща) під час виїзних сесій. Шість семестрів теоретичного навчання доповнюється  практикою, яка проходить за межами університету, на підприємствах, фірмах,  в банках та державних установах і т.д. Під час практики студенти пізнають практичний бік своєї спеціалізації, адаптуються в умовах, наближених до обраної спеціальності, збирають дані для бакалаврської роботи і самостійно вирішують завдання на основі  набутих теоретичних знань. Захист бакалаврської роботи та власне Державний іспит відбувається в Республіці Польща (м. Срода Великопольська).  Бакалаврська робота виконується двома мовами: польською або англійською та українською.

Комунікація та медіаосвіта (журналістика)

Комунікація та медіаосвіта (журналістика)

http://www.kodolanyi.hu/ru/aboutus/hungary

Вступ без результатів ЗНО.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, термін навчання 3 роки.

Кваліфікація за дипломом: експерт з комунікації.

Підготовка бакалаврів спеціальності «Комунікація та медіаосвіта (журналістика)» здійснюється на основі навчальних планів погоджених Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука та Університетом прикладних наук імені Яноша Кодолані. Шість семестрів теоретичного навчання доповнюється міжсеместровим практиками, під час яких студенти пробують себе у ролі журналістів в радіостудіях, телевізійних майданчиках, друкованих  періодичних та інтернет-виданнях. Усі практики, а також предмети спеціалізації студенти спеціальності «Комунікація та медіаосвіта (журналістика)» проходять в м. Секешфехервар в УЯК. Захист дипломної роботи та власне  кваліфікаційний іспит відбувається в УЯК . Дипломна робота виконується двома мовами англійською та російською мовою. Після успішного завершення отримують диплом Університету Прикладних наук імені Яноша Кодолані із англомовним додатком.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності «комунікація»

 • Журналіст, редактор газети;
 • Журналіст радіо, репортер;
 • Телевізійний журналіст, репортер;
 • Менеджер в засобах масової інформації та мас-медіа;
 • Менеджер РR;
 • Рекламний менеджер.

Інші посади, заняття:

 • Керівник прес-центрsв державних та комерційних установ, банків, фірм і міжнародних представництв, спільних підприємств;
 • Керівник відділу культури;
 • Керівник відділу маркетингу;
 • Керівник відділу реклами та інших видів комунікації;
 • Керівник інформаційної організації;
 • Керівник невеликої культурної організації;
 • Керівник невеликого відділу культурних послуг (директор, президент, керівник, менеджер);
 • Організатор культурних заходів;
 • Редактор книжкового і газетного видавництва;
 • Редакційний співробітник книжкового і газетного видавництва.

Інші посади по культурі

 • Інші посади стосовно послуг у культурі, спорті, розвагах.
Початкова та дошкільна освіта

Початкова та дошкільна освіта

Вступ без результатів ЗНО.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, термін навчання 5 років. Без перервна магістерська програма

Кваліфікація: вчитель початкової школи; вихователь закладів дошкільної освіти.

Підготовка бакалаврів  спеціальності «Початкова та дошкільна освіта» здійснюється на основі навчальних планів, погоджених Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука та Великопольською соціально – економічною вищою школою. Навчання відбувається на базі МЕГУ, а предмети  спеціалізації, що складають 30% навчального процесу плану, студенти вивчають без посередньо в м. Срода Великопольська (Республіка Польща) під час виїзних сесій. Шість семестрів теоретичного навчання доповнюється практикою, яка проходить за межами університету, у школах, дошкільних закладах, організаціях, державних установах і т.д. Під час практики студенти пізнають практичний бік своєї спеціалізації, адаптуються в умовах, наближених до обраної спеціальності, збирають дані для бакалаврської роботи і самостійно вирішують завдання на основі набутих теоретичних знань. Захист бакалаврської роботи та власне кваліфікаційний іспит відбувається в Республіці Польща (м. Срода Великопольська).  Бакалаврська робота виконується двома мовами: польською та українською.

Сфера діяльності:

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності «Початкова та дошкільна освіта»:

Вчитель початкової школи; вчитель спеціалізованих навчальних закладів; педагог – організатор; вихователь групи продовженого дня; інспектор з охорони дитинства; завідувач кімнати матері та дитини; культорганізатор дитячих позашкільних закладів; керівник аматорського дитячого колективу; консультант психолого – медико - педагогічної консультації; начальник дитячого приймача-розподільника (при районних відділах міліції); працівник Центру розвитку дитини; вчитель-логопед; Бебі-сітер (гувернер, сімейний вчитель); вихователь дітей дошкільного віку; вихователь дітей дошкільного віку в суспільних закладах освіти та в сім'ї.

Туризм та готельно-ресторанні послуги

Туризм та готельно-ресторанні послуги

http://www.kodolanyi.hu/ru/aboutus/hungary

Вступ без результатів ЗНО.

акеп

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, термін навчання 3,5 років.

Кваліфікація за дипломом: економіст в сфері туризму та готельно-ресторанному бізнесі.

Підготовка бакалаврів  спеціальності «Туризм та готельно-ресторанні послуги» здійснюється на основі навчальних планів, погоджених Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука та Університетом Прикладних наук імені Яноша Кодолані. Навчання відбувається на базі МЕГУ, а предмети  спеціалізації, що складають 30% навчального процесу плану, студенти вивчають безпосередньо в м. Секешфехервар під час виїзних сесій. Шість семестрів теоретичного навчання доповнюється одним семестром професійної практики, яка триває 15 тижнів. Практика проходить за межами університету, у компаніях, організаціях, агентствах як в Україні так і за кордоном (Греція, Іспанія, Туреччина). Під час практики студенти пізнають практичний бік своєї спеціалізації, адаптуються в умовах, наближених до обраної спеціальності, збирають дані для дипломної роботи і самостійно вирішують завдання на основі набутих теоретичних знань. Крім того студенти під час закордонних практик отримують свої перші зарплати в розмірі від 350 євро/місяць. Захист дипломної роботи та власне кваліфікаційний іспит відбувається в Угорщині в м. Секешфехервар.  Дипломна робота виконується двома мовами: англійською і українською мовою.

ЄО2

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності «Туризм та готельно-ресторанні послуги»

Готельно-ресторанне господарство:

 1. директор/заступник директора готелю;
 2. завідувач господарства/заступник завідувача господарства;
 3. керівник (менеджер) рецепції готелю;
 4. старший портьє;
 5. начальник відділу реалізації або маркетингу;
 6. менеджер з резервування місць;
 7. директор ресторану і служби обслуговування;
 8. менеджер з організації банкетів та інших заходів.

 Туристичні організації:

 1. директор/заступник директора туристичного бюро;
 2. керівник різних відділів туризму (сільський туризм, курортний відпочинок);
 3. організатор поїздок, організатор міжнародних турів;
 4. туроператор;
 5. керівник маркетингу.
Фізичне виховання

Фізичне виховання

Вступ без результатів ЗНО.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, термін навчання 3 роки.

Кваліфікація: фахівець з фізичного виховання

Підготовка бакалаврів  спеціальності «Фізичне виховання» здійснюється на основі навчальних планів, погоджених Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука та Університетом економіки в Бидгощі. Навчання відбувається на базі МЕГУ, а предмети  спеціалізації, що складають 30% навчального плану, студенти вивчають безпосередньо в м. Бидгощ (Республіка Польща) під час виїзних сесій. Шість семестрів теоретичного навчання доповнюється  практикою, яка проходить за межами університету в школах та закладах спортивно-оздоровчого спрямування. Обов’язковими також будуть і літні спортивні збори на території Польщі.  Під час   та зборів студенти пізнають практичний бік своєї спеціалізації, адаптуються в умовах, наближених до обраної спеціальності, збирають дані для бакалаврської роботи і самостійно вирішують завдання на основі набутих теоретичних знань. Захист бакалаврської роботи та власне кваліфікаційний іспит відбувається в Республіці Польща (м. Бидгощ).  Бакалаврська робота виконується двома мовами: польською та українською.

Сфера діяльності:

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності «Фізичне виховання»:

вчитель фізичної культури в школі; тренер з обраного виду спорту; вчитель-реабілітолог; фахівець з фізичної реабілітації; масажист; вчитель предмету «Захист Вітчизни»; інструктор фізичної культури в дошкільному закладі; методист з фізичної культури; інструктор (організатор) спортивно-масової роботи на виробництві, приватній фірмі чи за місцем проживання; фахівець з експлуатації спортивних споруд; працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою; працівник спортивних клубів, спортивно-оздоровчих таборів відпочинку.

Право

Право

Вступ без результатів ЗНО.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, термін навчання 5 років.

Кваліфікація: юрист

Підготовка бакалаврів  спеціальності «Право» здійснюється на основі навчальних планів, погоджених Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука та Академією Полонійною в Ченстохові. Навчання відбувається на базі МЕГУ, а предмети  спеціалізації, що складають 30% навчального плану, студенти вивчають безпосередньо в м. Ченстохові (Республіка Польща) під час виїзних сесій. Десять семестрів теоретичного навчання доповнюється  практикою, яка проходить за межами університету в органах державного правопорядку та юстиції, під час яких студенти пізнають практичний бік своєї спеціалізації, адаптуються в умовах, наближених до обраної спеціальності, збирають дані для магістерської роботи і самостійно вирішують завдання на основі набутих теоретичних знань. Захист магістерської роботи та власне кваліфікаційний іспит відбувається в Республіці Польща (м. Ченстохові).  Магістерська робота виконується двома мовами: польською та українською.

Сфера діяльності:

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності «Право»:

адвокат; нотаріус; прокурор; юрисконсульт; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений); арбітражний керуючий; державний реєстратор;

суддя; податковий інспектор; слідчий; керівник юридичних та адміністративних підрозділів; викладач вищих навчальних закладів; професіонал державної служби тощо.

Право в бізнесі

Право в бізнесі

Вступ без результатів ЗНО.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, термін навчання 3 роки.

Кваліфікація: управління в бізнесі

Підготовка бакалаврів  спеціальності «Право» здійснюється на основі навчальних планів, погоджених Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука та Академією Полонійною в Ченстохові. Навчання відбувається на базі МЕГУ, а предмети  спеціалізації, що складають 30% навчального плану, студенти вивчають безпосередньо в м. Ченстохові (Республіка Польща) під час виїзних сесій. Шість семестрів теоретичного навчання доповнюється  практикою, яка проходить за межами університету в юридичних відділах держструктур, консалтингових підприємствах, адвокатських установах під час яких студенти пізнають практичний бік своєї спеціалізації, адаптуються в умовах, наближених до обраної спеціальності, збирають дані для бакалаврської роботи і самостійно вирішують завдання на основі набутих теоретичних знань. Захист випускової роботи та власне кваліфікаційний іспит відбувається в Республіці Польща (м. Ченстохові).  Бакалаврська робота виконується двома мовами: польською та українською.

Сфера діяльності:

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності «Право в бізнесі»:

Корпоративний юрист, адвокат, начальник юридичного відділу, мережевий юрист.