Нормативно-документальна база освітнього процесу університету

Положення щодо організації освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про центр забезпечення якості освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення Про участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про формування затвердження та оновлення освітніх програм в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення Про студентоцентроване навчання і викладання У ПВНЗ „Міжнародний гуманітарно-економічний університет імені академіка Степана Дем’янчука”
Положення Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука, а також надання їм академічної відпустки
Положення щодо організації атестації здобувачів вищої освіти
Положення про організацію самостійної роботи студентів у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін
Графік освітнього процесу
Розподіл змін в організації освітнього процесу
Зведений розклад роботи екзаменаційних комісій атестації здобувачів ступеня вищої освіти другий "Магістр"