12 травня 2022

12 травня 2022 року на історико-філологічному факультеті ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» відбулася студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактики». З вітальним словом до учасників наукового заходу звернулись  проректор з наукової роботи проф. Боровик А.В , декан   факультету  проф. Груба Т.Л, завідувачі кафедр ,які побажали  здобувачам освіти плідної роботи, успіхів та результативності у наукових починаннях.

вітання боровика

Крім безпосередніх організаторів конференції – кафедр української мови та літератури, романо-германської філології, іноземної філології у роботі  взяли участь кафедри стилістики та культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету, філологічних дисциплін ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», української і зарубіжної літератури Університету Григорія Сковороди в Переяславі, української мови і літератури та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, української літератури Запорізького національного університету. Робота конференції відбувалась в межах 6-ти напрямів секційних засідань: 1) Мова як чинник ідентифікації нації, 2) Проблеми і перспективи сучасної лінгвістики, 3) Художня література: текст, контекст, інтертекст, 4) Література для дітей: проблемно-тематичний та жанрово-стильовий аспекти, 5) Актуальні тенденції лінгводидактики, 6) Сучасні проблеми методики навчання української та зарубіжної літератури у закладах середньої освіти.

іфф

Цікаві і змістовні доповіді студентів доповнювала атмосфера жвавої зацікавленості з боку слухачів, численні запитання й гострий полемічний діалог між учасниками конференції.