13 вересня 2021

Студенти педагогічного факультету спеціальності 012 Дошкільна освіта 2 вересня 2021 року розпочали знайомство з майбутньою професією вихователя закладу дошкільної освіти. У рамках вивчення навчальної дисципліни Вступ до спеціальності, студенти 1 курсу педагогічного факультету спеціальності 012 розглядали тему "Вища педагогічна освіта в Україні". Гарант освітньої програми к.пед.н., доцент Пагута Т. І.  познайомила студентів із змістом Стандарту вищоі освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта та змістом освітньо-професійноі програми Дошкільна освіта. Розглянули також питання мети, завдань, основних принципів вищоі педагогічної освіти України, що входить до системи педагогічних наук та основних напрямків її реалізації, рівні та ступені вищоі педагогічної освіти.