Вакантні посади

1. Кандидат економічних наук або доктор економічних наук – (шифр спеціальності 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит)

2. Кандидат технічних наук або доктор технічних наук – (переваги надаються захищеним за такими шифрами спеціальності 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи; 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем)

3. Кандидат географічних  наук або доктор географічних  наук – (переваги надаються захищеним за такими шифрами спеціальності 11.00.02 Економічна та соціальна географія;

4. Кандидат педагогічних наук (переваги надаються захищеним за такими шифрами спеціальності 13.00.02 Теорія і методика навчання (географії);

5. Кандидат філологічних наук, вчитель польської мови.

6. Кандидат медичних наук (переваги надаються захищеним за такими шифрами спеціальності 14.01.24 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина).

7. Доктор історичних наук.

Порядок тимчасового прийому та переведення на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету
Вакансія Секретар деканату
Вакансія заступник ректора з інвестиційно-інноваційної діяльності